Bir ceviz bahçesi tesis edilirken, doğru çeşit seçimini yapmanın ana kuralının, meteorolojik veriler olduğunu daha önce incelemiştik.( bu konu “ceviz yatırımı altın zinciri: doğru çeşit seçimi “ bölümünde anlatılmıştır).Bununla birlikte, çeşit seçimi yapılırken, irdelenmesi gereken diğer bir önemli konu da; YAN DAL VERİMLİLİĞİ’dir.

 

Ekteki fotolarda görüldüğü üzere;

Önemi: Bir ceviz ağacından istenilen özelliklerden başlıcası,yöresinin soğuklarına mukavim olup, sağlıklı bir şekilde önce yaşaması, sonra da sağlıklı bir şekilde gelişmesidir.Ardından, bu ağacın veriminden bahsedebiliriz.Ceviz ağacının verimi, toprak yaşı,gelişim hacmi ve bakım programı ile doğru orantılıdır.Ceviz ağacının verimini belirleyen ana unsur ise, YAN DAL VERİMLİLİĞİ’dir. Ülkemizde yetiştirilen ceviz çeşitlerinin ürün verme şekli genel olarak uç dallardan olmaktadır.Yan dallardan ürün verme oranı ise ortalama %15-20’dir.Bu özellik, ağacın birim üretimini düşüren bir unsurdur.Oysa ki; aynı toprak yaşına ve aynı dal hacmine sahip ceviz ağaçlarından,yan dal verimi yüksek olan ağaç, diğerine göre en az 2-3 kat daha çok ürün vermekte olup işletme rantabilitesini ve karlılığı arttırmaktadır.

Not: ülkemizde son yıllarda rağbet gören(!) chandler, pedro ve fernor gibi yabancı çeşitlerin dan dal verimliliği yüksek olmasına karşın, soğuğa dayanıklılıkla ilgili sorunları olduğundan dolayı,çeşit seçimi konusunda,dikim yöresinin iklimine uygunluğu  bakımından daha dikkatli ve titiz olmak gereklidir.( bu konu ” ceviz yatırımı altın zinciri: doğru çeşit seçimi “ ve ” meteorolojik kriterler “ bölümünde anlatılmıştır.

Not: foto sıra no:1 ve 2‘deki görüntü, 1600 rakımda yetiştirilmiş,5 toprak yaşındaki bir TOROS-1 adlı çeşidin görüntüsüdür.YAN DAL VERİMLİLİK ORANI: % 75-85 ‘dir. Bu ağaçlar, hasat tarihi olan ekimin ilk  haftasında 15 kg ürün vermiştir.Fotolarda görüldüğü üzere, hemen hemen her yan dalda, 3’lü,4’lü,5’li,6’lı meyve salkımları bulunmaktadır.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 6.3/10 (33 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 9 votes)

10

Aralık
2012

CEVİZDE SEZONLUK SÜRGÜN KALİTESİ(SSK) NEDİR ?

Yazar: Noyan YILDIRAN  |  Kategori: Bakım Programı, Ceviz Çeşitleri, Püf Noktaları  |  Yorum: 2  |  5.701 views

Sezonluk Sürgün Kalitesi(SSK),bir ceviz bahçesindeki fidanların, sağlıklı gelişip gelişmediğini anlayabileceğimiz bir kriterdir.

 

Ekteki fotolarda görüldüğü üzere;

Önemi: bir ceviz bahçesindeki fidanların, sağlıklı gelişip gelişmediğini anlayabileceğimiz sıra dışı bir kriter, Sezonluk Sürgün Kalitesi(SSK)‘dir. Bu olgu,cevizin sezonluk  sürgününün  sahip olduğu metrik ölçülerini, aritmetiksel bir formül ile parametrelendirerek , fidanın sürgün kalitesini bulmamızı sağlar. SSK’nın işimize yarayan en hassas noktası, sürgünün sezon sonunda KIŞ SOĞUKLARINA dayanıp dayanamayacağını % 90 oranda anlamamızı sağlamasıdır.Bununla beraber, SSK formülü, fidanlar vejetasyon döneminde iken(örneğin; temmuz ortasında) bile, kılavuz ağaçlarımızın veya kontrol etmek istediğimiz fidanın ölçümlemeleri yapılarak ,bitkilere  müdahale edip etmeyeceğimizi anlamamızı sağlamaktadır. SSK FORMÜLÜ,  foto sıra no: 1‘de görüldüğü gibi,kırmızı çizgi ile gösterilen sezonluk sürgünün uzunluğu(tam uzunluk), yeşil çizgi ile gösterilen sürgün dip çapı(kalınlığı)(alttan 5.inci cm’sindeki çapı) ve mavi çizgi ile gösterilen sürgün uç çapı(kalınlığı)(üstten 5.inci cm’sindeki çapı)ölçülerinin, kendi aralarındaki orantıları ile alakalıdır. Şöyle ki;

©Sezonluk Sürgün Kalitesi( SSK)©→(Sürgün dip çapı(mm)÷sürgün uç çapı(mm)) X sürgün uzunluğu(cm)100 olması gerekmektedir.Kısaca;

SSK DEĞERİ© →(SDÇ(mm)÷SUÇ(mm)) X SU(cm)100

Bu formülü, foto sıra no:1‘deki fidanın sahip olduğu gerçek ölçülerini alarak örneklendirirsek;

SDÇ= 15 mm, SUÇ=7 mm, SU=112 cm olduğundan, SSK DEĞERİ= (15÷7) x 112=240 gibi bir sonuç çıkar, bu da 100 den büyük olduğundan dolayı SSK DEĞERİ© oldukça kötüdür.Zira sonucun 100 birimden küçük olması gerekmekteydi.Formül sonucu çıkan 240 değeri, foto sıra no:1‘ deki görüntüyü de ispat etmektedir.Zira; bu fotodaki fidanın tüm sürgünlerinin yaklaşık 40-50 cm’lik kısımları,kış soğuğundan yanmış durumdadır.Bu da, meyve gözlerinin yandığı anlamına da gelmektedir.Oysa ki; bu ölçülere göre, fidanın SSK DEĞERİ, 100 biriminden daha küçük bir değer çıkabilmesi için, SU değerinin daha kısa ve SUÇ değerinin de 10-12 mm’ye yakın bir değerde olması gerekirdi.

Yine aynı formülü, foto sıra no:2‘deki fidanın sahip olduğu gerçek ölçülerini alarak örneklendirirsek;

SDÇ= 15 mm, SUÇ=12 mm, SU=75 cm olduğundan, SSK DEĞERİ= (15÷12) x 75=93,75 gibi bir sonuç çıkar, bu da 100 den küçük olduğundan SSK DEĞERİ oldukça iyidir.Zira,formül sonucu çıkan 93,75 değeri, foto sıra no:2‘ deki görüntüyü de ispat etmektedir.Bu fotodaki fidanın tüm sürgünleri tamamen sağlam kalmış ve sürgün uç gözlerinden ve sürgün yan gözlerinden sağlıklı bir şekilde vejetasyona başlamıştır.

Not: foto sıra no:1 ve 2‘deki fidanlar, aynı bahçede,aynı parselde ve aynı çeşit fidanlar olup, birbirlerine 25 mt uzaklıktadır.

Not: fidanın SSK DEĞERİ, ” optimum toprak tahlil kriterleri”, ” optimum yaprak tahlil kriterleri “ ve ” ceviz bakım programı:aylar “ bölümlerinde anlatılan bilgiler ışığında, fidana müdahale edilerek, olması gereken değer aralığında tutulabilir.

Not: ceviz fidanının  SSK DEĞERİ,belirtilen değer olan 100 birimin altında olsa bile, sezonluk sürgün renginin de , sezon sonu olan ekim ayında , koyu kahverengi-siyah karışımı bir renkte olması gerekmektedir(foto sıra no:2).Sezonluk sürgünün , sezon sonu olan ekim ayında ,olması gereken bu renk, ancak doğru bir bitki besleme programı ile olabilecektir.Ve bu durum , sezonluk  sürgünün kış soğuklarına dayanıklılığının da bir göstergesi olacaktır.

Not:  SSK DEĞERİ,özellikle son zamanlarda ülkemizde rağbet gören(!) , chandler, pedro, fernor gibi yabancı çeşitlerde, soğuğa karşı duyarlılıklarından dolayı,üzerinde dikkatle durulması gereken hassas konulardan biridir.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 8.2/10 (10 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +4 (from 4 votes)

DİJİTAL CEVİZ KİTABI© Tüm Hakları Saklıdır - Ceviz | Ceviz Hakkında Herşey
Yazılar ve resimler kaynak belirtilse dahi kullanılamaz.

Ceviz Yetiştiriciliği Ceviz Hakkında Ceviz Hakkında Ceviz Genel Karayolu Taşımacılığı Parsiyel Taşımacılık
Wordpress alexa bilgilerim Creative Commons v3 ile Lisanslanmıştır!