27

Temmuz
2013

CEVİZDE BESİN YETERSİZLİĞİ: MİKRO ELEMENT EKSİKLİKLERİ-MANGAN(Mn)

Yazar: Noyan YILDIRAN  |  Kategori: GÜBRELER-Makro ve Mikro Elemetler  |  Yorum: 1  |  5.758 views

Bir ceviz ağacındaki besin yetersizliğinin belirtilerini, yapraklarından anlamamız mümkündür.

Bu nedenle, GÖZLEM her zaman önem taşımaktadır.

Ekteki fotolarda görüldüğü üzere;

20130727-163500.jpg

20130727-163509.jpg

20130727-163517.jpg

Yukarıdaki fotolarda görüleceği üzere, ceviz ağacında, MANGAN(Mn) eksikliği görülmektedir.

Cevizdeki Mangan(Mn) eksikliğinin ana sebebi, toprağımızın pH değerinin yüksek olmasından kaynaklanmaktadır. Toprağın pH değerinin optimum değer olan 6,8 ile 7,3 arasında olması gerekirken, pH değerinin bundan daha yüksek olması, Mangan(Mn) alımını da kat ve kat azaltmaktadır. Ceviz yaprağındaki mangan(Mn) değerinin 30-300 ppm aralığında olması gerekir.Optimum değer 165 ppm’dir.
Optimum değerler, ” yaprak tahlil kriterleri ” konu başlığında detaylıca anlatılmıştır.

Bu eksikliğin sağlıklı bir şekilde giderilebilmesi için, öncelikle her yılın vejetasyon başlangıcından önce ki ayda(yaklaşık mart-nisan ayı gibi), DETAYLI TOPRAK TAHLİLİ(Mikro elementler dahil) yaptırılarak, buna göre bitki besleme programı uygulanmalıdır.Ayrıca, yine her yılın Temmuz ayının ilk haftası DETAYLI YAPRAK TAHLİLİ(Mikro elementler dahil) yaptırılarak, buna göre bitki besleme programı da, gerekirse revize edilmelidir.

Bu bilgiler, ” CEVİZ BAKIM PROGRAMI: AYLAR “” TOPRAK TAHLİLİ KRİTERLERİ ” ve ” YAPRAK TAHLİLİ KRİTERLERİ ” konu başlıkları adı altında detaylıca işlenmiştir.

Yukarıdaki fotolarda görülen ceviz ağaçlarının yapraklarındaki emarelere göre; beher ceviz ağacı için(toprak ve yaprak tahlilleri esas olmak kaydı şartı ile), % 7 ‘lik mangan(Mn) sıvı elementi,(1 toprak yaşlı fidan için) ağaç başına 2-3 gr olacak şekilde halka damla sulama sisteminden uygulanmalıdır.Sezonluk tekrar sayısı 4 kez olmalıdır.Bu dozaj,ağacın toprak yaşı ve formu arttıkça, orantılı bir şekilde arttırılarak uygulanmalıdır.

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 8.6/10 (19 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +8 (from 8 votes)

17

Aralık
2012

CEVİZ GÜBRELEMESİNDE KULLANILAN ELEMENTLERİN ETKİLEŞİMİ

Yazar: Noyan YILDIRAN  |  Kategori: Bakım Programı, GÜBRELER-Makro ve Mikro Elemetler  |  Yorum: 1  |  4.174 views

Bir ceviz bahçesinin bakımında kullanılan gübrelerin, birbirleri ile olumlu ve olumsuz etkileşimleri vardır.

Bu etkileşimlere, ” UYUM ” veya ” UYUMSUZLUK ” tabirleri kullanır isek, konuya daha doğru yaklaşmış oluruz.

 

Ekteki fotoda görüldüğü üzere;

Önemi: ceviz bahçesinde, bir program dahilinde ve toprak tahlil sonuçlarına göre kullanılacak bitki besin elementlerinin, birbirlerine karşı bir takım etkileşimleri vardır.

Bu konuda uyumlu olan elementlere S: SİNERJİK(UYUM), uyumsuz olan elementlere de

A: ANTAGONİSTİK(UYUMSUZ) elementler denir.Bu uyum veya uyumsuzluk, ceviz bahçemizin bitki besleme başarısı ile doğal olarak bitki gelişim ve verimine de doğrudan etki eden bir durumdur.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 8.3/10 (10 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +3 (from 3 votes)

Bir ceviz bahçesinde toprağın ORGANİK MADDE MİKTARINI arttırmanın yolları, LEONARDİT esaslı organik toprak düzenleyiciler kullanmak veya TAM YANMIŞ(FERMENTE EDİLMİŞ) ÇİFTLİK  GÜBRESİ kullanmaktır.Bunun için halihazırda yanmamış olan çiftlik gübresini YAKMA(FERMENTE) işlemini inceleyelim.

 

Ekteki fotolarda görüldüğü üzere;

Önemi: Bir ceviz ağacının istemiş olduğu toprak özelliklerinin içerisinde, organik madde miktarının yüksek olması gelmektedir(bu konu ” optimum toprak değerleri ” bölümünde anlatılmıştır).Organik madde miktarının, hemen hemen bütün toprak tahlillerinde, oldukça yetersiz olduğunu görmekteyiz.Bunun için, organik madde miktarı değerini arttırmanın önemli iki yöntemi vardır.Birincisi, LEONARDİT esaslı organik toprak düzenleyiciler kullanmaktır ki; risksiz olduğundan dolayı tavsiyemiz bu yöndedir.İkinci yöntem ise, kırsal üretim kaynaklı ÇİFTLİK GÜBRELERİ’dir. Yanmamış, fermente edilmemiş HAM çiftlik gübreleri,içerisinde böcek anaç,yumurta ve larvaları barındıracağından(foto sıra no:2), ceviz ağaçlarımız için tehlike arz etmektedir.Zira; bu zararlı böcekler ve larvaları, bitki köklerinde, bununla birlikte ağaç gövdelerinde de( bu konu ” gövde iç kurdu ” bölümünde anlatılmıştır)  önemli ölçüde tahribatlar yapmaktadırlar.Bundan dolayı da, çiftlik gübrelerini yakma(fermente etme) konusu önem arz etmektedir.

Yapılışı: fermente edilecek ham çiftlik gübresi, beher 1 m³’lük  çiftlik gübresine, 10 kg üre(% 46’lık azot) ve 10 kg sönmemiş kireç konularak harman edilir.Harmanın üzeri hava almayacak şekilde, naylon branda ile kapatılır.Yaklaşık 7 gün sonra harman içi sıcaklığı artmaya başlayacaktır.Naylon altındaki bu durum ” milli termometre( bu konu ” ceviz bahçesinde bulunması gereken aletler ” bölümünde anlatılmıştır) yardımıyla ölçülerek gözlem yapılmalıdır.Yaklaşık 30 gün sonra harman içi sıcaklığının  yaklaşık 80°C, olduğu gözlemlenir.30 günün sonunda harman açılıp tekrar, yerinde karıştırılarak, kapatılır ve 20 gün daha beklenir.Bu sürenin sonunda, ham çiftlik gübremiz fermente olmuş yani yanmıştır.Yanmış çiftlik gübresinin içinde, hiç bir böcek anacı,yumurtası ve larvası kalmadığından dolayı, gönül rahatlığı ile ister fidan dikimi için fidan köklerinde, isterse de toprak işleme esnasında fidan diplerinde kullanılabilir.Foto sıra no:1‘ de kullanıma hazır,yanmış(fermente edilmiş) bir çiftlik gübresi görülmektedir.

 

Püf noktası: topraktaki ORGANİK MADDE MİKTARI, fidanın etken kök derinliği ve buna bağlı olarak etken toprak hacmi düşünüldüğünde, hemen arttırılabilecek bir konu değildir.Bunun için, organik madde miktarı takviyesi, en az 3-4 yıla bölünerek planlanmalı ve bu plana göre bitki besleme programı hazırlanmalıdır.

Ham çiftlik gübreleri(özellikle büyükbaş hayvan gübresi), tabanı eğimli, briketten yapılmış, içi ve tabanı sıvalı(naylon ile de kaplanabilir) ,yaklaşık E:200 cm X  B:500 cm X  Y:200 cm ebatlarında (ki; 20 m³ gübre konulabilir), büyük gübre teknelerinde biriktirilerek, özsuyunu damıtması sağlanır.Damıtma işleminin daha verimli olması için gübre teknesine bir kaç gün ara ile su pülverize edilebilir.Tekneden koyu kahverengi renginde çıkacak damıtılmış bu sıvı bidonlarda biriktirilerek, damlama sulama sisteminde rahatlıkla kullanılabilir.Zira; bu sıvının içinde bitki için yararlı bakteriler vardır.Kalan posası ise, yukarıda anlatıldığı şekilde yakma(fermente) işlemine tabi tutulabilir.

Leonardit esaslı organik toprak düzenleyicinin,yağmur ve kar suları ile toprağın derinliklerine inebilmesinden  dolayı, toprakla karıştırılması zorunluluğu olmamasına rağmen, çiftlik gübrelerinin toprağa karıştırılması gerekmektedir.

Not: foto sıra no:1′de, yukarıda yapılışı anlatılan fermente işlemi ile yakılmış bir çiftlik gübresi görülmektedir.

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 7.9/10 (29 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: -5 (from 15 votes)

Bir ceviz ağacının gelişimi ve verimi için olması gereken  OPTİMUM YAPRAK DEĞERLERİ ‘ni inceleyelim.

 

Ekteki fotoda görüldüğü üzere;

Önemi: yukarıdaki fotoda, ceviz için optimum yaprak değerleri ve alt ve üst sınır değerleri, ceviz bahçemizde her yıl en az bir kez yaptıracağınız yaprak tahlil sonuçlarınızı, kıyaslayabileceğiniz değerlerdir. Tahlil sonuçlarınıza göre, gerekli ise öncelikle eksik değerler konusunda müdahil olmak ve optimum değerlere çekmek gereklidir.Bitki beslemede kullanacağınız gübrelerin, bitki tarafından rahatlıkla alınıp alınamayacağını belirleyen ana etken toprağınızın Ph değeridir.Unutmayınız ki; bitkiyi yönetmenin yolu toprağı yönetmekten geçer.Yukarıdaki kriterlere göre, bitki besleme programı revize edilmelidir.

Not: Doğru bir yaprak tahlil sonucu için, yaprak numunelerinin doğru alınması gerekmektedir.Bu konu, ” cevizde yaprak tahlili: yaprak numunesi nasıl alınır “ bölümünde anlatılmıştır.

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 7.4/10 (12 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +2 (from 2 votes)

Bir ceviz bahçesi kurulumuna başlamadan önce, yapılması gereken en önemli adım, DETAYLI TOPRAK TAHLİLİ ‘ dir.

Daha önce anlatmış olduğumuz şekilde usulüne uygun olarak alınmış toprak numuneleri,

Tarım Bakanlığı tarafından onaylanmış laboratuvarlara verilerek DETAYLI TOPRAK TAHLİLİ yaptırılmalıdır.

 

Ekteki fotoda görüldüğü üzere;

Püf noktası: toprak tahlilleri, bitki gelişim ve verimini kontrol altında tutabilmemiz için her yıl yapılacağından, referans noktası olması bakımından, her yıl aynı laboratuvara yaptırılması önemlidir.

“Unutulmamalıdır ki; bitkiyi yönetmenin yolu, toprağı yönetmekten geçer.”

Fotoda görülen gerçek bir toprak tahlil sonucudur ki; bu formdaki kriterlerin tamamı, bitkiyi yönetmemiz için gerekli donelerdir.

Bu donelere göre, bitki besleme programı belirlenir ve uygulanır.

Bu donelere göre, damla sulama sisteminin damlatıcı(drip) debilerine karar verilir.

Bu tahliller, her yılın mayıs ayının ilk haftası(gerekirse eylül ayının ilk haftasında da) yapılır ve buna göre toprağa, cevizin isteklerine göre müdahale edilir.

 

Not: bir ceviz ağacının istediği, OPTİMUM TOPRAK DEĞERLERİ , ” ceviz yatırımı altın zinciri: ceviz için optimum toprak değerleri “ bölümünde anlatılmaktadır.

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 8.7/10 (6 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +4 (from 4 votes)
Toplam 2 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor.12

DİJİTAL CEVİZ KİTABI© Tüm Hakları Saklıdır - Ceviz | Ceviz Hakkında Herşey
Yazılar ve resimler kaynak belirtilse dahi kullanılamaz.

Ceviz Yetiştiriciliği Ceviz Hakkında Ceviz Hakkında Ceviz Genel Karayolu Taşımacılığı Parsiyel Taşımacılık
Wordpress alexa bilgilerim Creative Commons v3 ile Lisanslanmıştır!