17

Aralık
2012

CEVİZDE GEÇ SONBAHAR DİKİMLERİNDE ALINMASI GEREKEN BAZI ÖNLEMLER

Yazar: Noyan YILDIRAN  |  Kategori: Ceviz Ek Bilgi, Püf Noktaları  |  Yorum: 4  |  5.256 views

Ceviz bahçesi tesisi, kasım sonu, aralık ayı gibi geç sonbaharda yapılacak ise, alınması gereken bazı önlemler vardır.

 

Ekteki fotolarda görüldüğü üzere;

Önemi: geç sonbaharda dikilen ceviz fidanlarını bekleyen en büyük tehlike, şiddetli kış soğuklarıdır. Zira; henüz toprağa yeni aktarılmış bir fidan, sökümden önceki orijinal mukavemetlerinin hiç birine yeteri kadar sahip değildir.Gerek şiddetli soğuğa ve rüzgara, gerek aşırı güneş ve susuzluğa karşı oldukça hassas ve korumasız durumdadırlar.Bu yönden, yeni dikilmiş fidanı olumsuz hava koşullarından korumanın en iyi yolu, KILIFLAMA yapmaktır.Kılıflama için kullanılacak en iyi malzeme ise TERMOFLEX’dir.Bu süngerimsi boru, eksi -95ºC’ye kadar , bitkiyi şiddetli soğuklara karşı korur.

Uygulama ve montajı: genç ceviz fidanı, tekniğine uygun bir şekilde dikildikten sonra, dikildiği ortamda eksi -3-5 ºC’ye kadar bir kaç gün soğukla muhatap olmasına izin verilir.Bu işlem, bitkinin kışa karşı hazırlık yapmasını tetikleyecek ve böylece genç fidan, kök ve gövde arasındaki özsuyu alışverişini durduracaktır.Aksi taktirde, bitki çalışması devam edeceğinden, bitki özsuyu yaprak dalcık gözeneklerinden dışarı çıkacak ve bu vaziyette dikimle beraber kılıflanmış bir fidan, kılıf içerisinde terleme yapacaktır.Bu terleme, onu şiddetli soğuğa karşı daha da hassas bir hale getirip, soğuktan yanmasına sebep olacaktır.

Genç ceviz fidanı eksi -3-5 ºC’yi , bir kaç gün gördükten sonra,bitkiye kışlık bordo bulamacı uygulaması yapılmasının ardından, KILIF ;fidanın toprak seviyesinden başlayarak , tepe sürgün ucunu 10 cm geçecek şekilde, fidana geçirilir ve fidan çubuğu ile çapraz olacak şekilde bantlanır.Kılıf üst ağzı açık bırakılır(foto sıra no:1).Bu bitkinin hava alması için önemlidir.Kılıf içi çapı,fidanı sıkmaması için, fidan kalınlığından bir boy daha geniş seçilmelidir.

Yöredeki aşırı soğukların bittiği , mart-nisan aylarında, bitki vejetasyona başlamadan, kılıf, fidandan çıkarılır.(foto sıra no:2).Rüzgar çubuğu fidana tekrar, çapraz olacak şekilde bantlanır.

Not: kılıflama işlemi, kış soğuğunun eksi-8-10ºC’yi geçtiği bölgeler için tavsiye edilir.

Not: foto sıra no:2‘de, ekim ayında dikilmiş ve şiddetli kış soğuklarını kılıflama sayesinde ,zarar görmeden atlatmış, bir ceviz fidanı görülmektedir.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 6.5/10 (31 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +6 (from 6 votes)

Bir ceviz bahçesi tesis edilirken, doğru çeşit seçimini yapmanın ana kuralının, meteorolojik veriler olduğunu daha önce incelemiştik.( bu konu “ceviz yatırımı altın zinciri: doğru çeşit seçimi “ bölümünde anlatılmıştır).Bununla birlikte, çeşit seçimi yapılırken, irdelenmesi gereken diğer bir önemli konu da; YAN DAL VERİMLİLİĞİ’dir.

 

Ekteki fotolarda görüldüğü üzere;

Önemi: Bir ceviz ağacından istenilen özelliklerden başlıcası,yöresinin soğuklarına mukavim olup, sağlıklı bir şekilde önce yaşaması, sonra da sağlıklı bir şekilde gelişmesidir.Ardından, bu ağacın veriminden bahsedebiliriz.Ceviz ağacının verimi, toprak yaşı,gelişim hacmi ve bakım programı ile doğru orantılıdır.Ceviz ağacının verimini belirleyen ana unsur ise, YAN DAL VERİMLİLİĞİ’dir. Ülkemizde yetiştirilen ceviz çeşitlerinin ürün verme şekli genel olarak uç dallardan olmaktadır.Yan dallardan ürün verme oranı ise ortalama %15-20’dir.Bu özellik, ağacın birim üretimini düşüren bir unsurdur.Oysa ki; aynı toprak yaşına ve aynı dal hacmine sahip ceviz ağaçlarından,yan dal verimi yüksek olan ağaç, diğerine göre en az 2-3 kat daha çok ürün vermekte olup işletme rantabilitesini ve karlılığı arttırmaktadır.

Not: ülkemizde son yıllarda rağbet gören(!) chandler, pedro ve fernor gibi yabancı çeşitlerin dan dal verimliliği yüksek olmasına karşın, soğuğa dayanıklılıkla ilgili sorunları olduğundan dolayı,çeşit seçimi konusunda,dikim yöresinin iklimine uygunluğu  bakımından daha dikkatli ve titiz olmak gereklidir.( bu konu ” ceviz yatırımı altın zinciri: doğru çeşit seçimi “ ve ” meteorolojik kriterler “ bölümünde anlatılmıştır.

Not: foto sıra no:1 ve 2‘deki görüntü, 1600 rakımda yetiştirilmiş,5 toprak yaşındaki bir TOROS-1 adlı çeşidin görüntüsüdür.YAN DAL VERİMLİLİK ORANI: % 75-85 ‘dir. Bu ağaçlar, hasat tarihi olan ekimin ilk  haftasında 15 kg ürün vermiştir.Fotolarda görüldüğü üzere, hemen hemen her yan dalda, 3’lü,4’lü,5’li,6’lı meyve salkımları bulunmaktadır.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 6.3/10 (33 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 9 votes)

Bir ceviz bahçesinde, yapılabilecek işlerden biri de ÇİT BİTKİSİ, dikmektir.

Ayrıca, ara ziraat yapmanın da bazı kriterleri vardır.

 

Ekteki fotolarda görüldüğü üzere;

Önemi: ceviz bahçemizin sınırlarında dikilebilecek bitkilerden en önemlisi, KUŞBURNU’dur. Çit bitkisini dikmenin ve ara ziraat yapmanın ana kriteri, sulama suyunun YETERLİ debide olmasıdır.Ceviz bahçesinin sulama suyu ihtiyacını karşılayabiliyor ve ilave olarak sulama suyu  kalıyor  ise ancak çit bitkisi dikimini ve ara ziraat yapmayı düşünebiliriz.Zira; aynı sulama rejimi ve bakım programı çit bitkisine ve ara ziraat bitkisine de uygulanacaktır. İkinci kriter ise, çok bakım ve özellikle işçilik istememesi gereğidir.Bu kriter, zamanımızın ve enerjimizin büyük kısmını ceviz haricindeki bitkilere harcamamıza neden olacaktır ki; bu durumda AMAÇ’tan uzaklaşılmış olur. Diğer bir kriter de, ekonomik değerinin olmasıdır.Ülkemiz genelinin  iklimine uygunluk da dahili bütün bu kriterleri, KUŞBURNU yerine getirebilmektedir.

Not: çit bitkilerinin diğer bir yararı da, rüzgar perdesi oluşturmasıdır.Oluşan bu perde, aynı zamanda komşu bahçelerden gelebilecek, zararlı ilaçlama kalıntılarının, ceviz bahçesine girmesini engelleyecektir.

Not:ayrıca, çit bitkisi ve ara ziraat için seçilecek bitkilerin , vejetasyon süresi ve bakım programı süreçlerinin, cevizinkine yakın olması, ara ziraat başarımızı arttıran bir etkendir.

Not: foto sıra no:2‘de,ceviz sıraları arasında, ara ziraat bitkisi olarak, biber dikilmiş, ancak bakımının hassas ve işçiliğinin çok fazla olmasından dolayı, umulan fayda elde edilememiştir.

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 6.6/10 (13 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 4 votes)

8

Aralık
2012

CEVİZ BAHÇESİNDE TUTULMASI GEREKEN KAYIT DEFTERLERİ

Yazar: Noyan YILDIRAN  |  Kategori: Bakım Programı, Ceviz Ek Bilgi, Püf Noktaları  |  Yorum: Yok   |  3.578 views

Bir ceviz bahçesinde yapılan ve yapılacak işleri kayıt altında tutmak,

takip ve kontrol bakımından çok önemlidir.

 

Ekteki fotoda görüldüğü üzere;

Önemi: bir ceviz bahçesinde yaratılan tertip ve düzen ile yapılan işlerin kayıt altına alınması, yatırımdaki başarının şansa bırakılmamasına yardımcı olur.İşletmede tutulması gerekli kayıt defterleri;

+Günlük rapor defteri:bu deftere ceviz bahçesi  ile ilgili,günlük hava sıcaklığı,toprak sıcaklığı,su sıcaklığı,toprak nemi değeri, varsa yağış miktarı değerleri ile uygulama yapılan işlerin detayları işlenir.

+Sulama defteri:uygulanan sulama suyunun uygulama tarihi,sulama saati,fidan başına debi değerleri ile sulama suyunun Ph değeri işlenir.(suyun Ph’ı ,el tipi mini Ph ölçerler ile ölçülebilir)

+Gübreleme defteri:uygulanan gübrelerin uygulama tarihi,gübre ismi ve içerik değerleri ile fidan başına düşen gramaj bilgileri işlenir.

+İlaçlama defteri:uygulanan ilaçların uygulama tarihi,ilaç ismi ve içerik değerleri, uygulama dozajı, uygulama hava sıcaklığı ve ilaçlama suyunun Ph değerleri işlenir.

+Envanter defteri:ceviz bahçesinde bulunan alet+edavat ve demirbaşlar ile, stoklardaki gübre, ilaç gibi sarf malzemeleri işlenir.

+Yevmiye defteri:arazide çalışan işçi yevmiyeleri ile dışarıdan kiralanarak çalıştırılan makinelerin listesi ve ödemeleri işlenir.

+Üretim defteri:ceviz bahçesinden hasat edilen ürünlerin, ağaç başına düşen bilgileri ile toplam üretim değerleri işlenir.

 

Not:bu kayıtların tamamı, dijital ortamda da tutulabilir.Ayrıca, defterler her yıl yenilerek yıllara göre saklanmalıdır.

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 8.5/10 (6 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

7

Aralık
2012

CEVİZDE YAPRAK TAHLİLİ: YAPRAK NUMUNESİ NASIL ALINIR ?

Yazar: Noyan YILDIRAN  |  Kategori: Bakım Programı, Ceviz Ek Bilgi, Yatırımın Altın Zinciri  |  Yorum: Yok   |  5.546 views

Bir ceviz bahçesinin gerek gelişimini ve gerekse de verimini takip etmenin ve kontrol altında tutmanın  en önemli yolu,

” YAPRAK  TAHLİLİ ” ‘ dir.

 

Ekteki fotoda görüldüğü üzere;

Önemi: ceviz bahçesinde yapılacak yaprak tahlilleri, bitkiyi doğru yönetebilmemiz için, aksatılmaması gereken bir kontrol şeklidir.Yaprak tahlili, her yılın temmuz ayının ilk haftası yapılmalıdır.Gerek görüldüğü durumlarda aynı işlem, eylül ayının ilk haftasında da ikinci kez yapılabilir.Yaprak numuneleri, referans olması bakımından ceviz bahçesi kurulurken işaretlenen kılavuz ağaçlardan  alınmalıdır.Kılavuz ağaçların parseli temsil eden bölgelerden seçilmiş olmasına dikkat edilmelidir.

 

Numune alımı: yukarıdaki fotoda da görüldüğü üzere, numune yapraklar o yılın sürgünlerinden(üstteki ve alttaki kırmızı çizgiler o yılın sürgününü gösterir) alınmalıdır.Yapraklar o yılki sürgünün,orta kısmındaki(kırmızı renkli kısım) bölgeden alınmalıdır.Zira, sürgün ucunda taze yaprak, sürgün dibinde ise  yaşlı(kart) yapraklar olduğundan, bize doğru sonucu vermeyebilir.Alınan yapraklar, çok bekletilmeden aynı gün veya en geç ertesi gün, (güneş görmeyecek şekilde)laboratuvara teslim edilmelidir.Çıkacak tahlil sonuçlarına göre, bitki besleme programı revize edilmelidir.

 

Püf noktası: yapraklar mümkünse soğutuculu portatif termos kutularda taşınmalıdır.

Yaprak tahlilleri, bitki gelişim ve verimini kontrol altında tutabilmemiz için her yıl yapılacağından dolayı, referans noktası olması bakımından,her yıl aynı laboratuvara yaptırılması tavsiye edilir.

Not: optimum yaprak değerleri, ” cevizde optimum yaprak değerleri ” bölümünde anlatılmıştır.

 

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (2 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +3 (from 3 votes)
Toplam 2 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor.12

DİJİTAL CEVİZ KİTABI© Tüm Hakları Saklıdır - Ceviz | Ceviz Hakkında Herşey
Yazılar ve resimler kaynak belirtilse dahi kullanılamaz.

Ceviz Yetiştiriciliği Ceviz Hakkında Ceviz Hakkında Ceviz Genel Karayolu Taşımacılığı Parsiyel Taşımacılık
Wordpress alexa bilgilerim Creative Commons v3 ile Lisanslanmıştır!